top of page

Strandcheck, steg för steg

Det mest optimala är att vara på en folktom, bred och lång sandstrand utan snäckskal/buskar/vassa stenar/glassplitter, gärna med gräsmatta där själva riggningen sker för minst slitage på utrustningen. Dessa förutsättningar är i de flesta fall en önskedröm.

Vi behöver en del yta för att rigga, starta och landa kiten. Mellan styrbommen och själva kiten är avståndet ungefär 25 meter. Så önskvärt är att ha dubbelt så stor fri yta. Men det är inte nödvändigt. Vi ska iallafall se till att linor och kite inte fastnar i träd, bänkar, bilar, skyltar eller andra människor när vi startar och landar.

Bästa stället att rigga upp kiten på är gräs. Det sliter minst på utrustningen. Fin sand går också bra, men ju grövre eller stenigare stranden är desto större risk finns att kiten punkteras, får stickhål eller revor.

Om vi inte har den perfekta, folktomma, breda och långa gräs/sandstranden så spelar det inte så stor roll, det är ju ute på vattnet vi ska surfa. Det är desto viktigare hur strandens botten är. Långgrund sandbotten är att föredra. Då blir allting säkrare och tryggare. Det är skönt att bottna och allt blir enklare att hantera om exempelvis draken kraschar i vattnet.

Att botten är fri från stenar, rev, snäckskal är skönt, då slipper vi göra oss illa eller skära upp fötterna. Brädan mår också bättre av att inte köra på stenar som inte syns från ytan.

Checklista för en bra kitestrand

  1. Inga restriktioner, fågelreservat eller privat mark

  2. Med en bestämd vindriktning, blir det en säker onshore / side onshore / sideshore?

  3. Har stranden långgrund sandbotten?

  4. Är den fri från badare, hundar, staket, kraftledningar, bänkar, skyltar?

  5. Nu borde du ha svaret på vart du ska åka för att kitesurfa!

bottom of page