top of page

Vill ni veta mer om någon kitespot utöver den informationen som finns med här så kontakta oss.

Sternö badplats, Karlshamn

Kommunal badplats. Surf förbjudet mellan 1 maj-30 september. Mycket stor riggningsyta. Gott om parkeringsplatser i direkt anslutning till badplatsen. Badplatsen ligger lite i lä inne i vik, därav ej så många alternativ till vindriktningar. Kan vara byigt på riggplats. Optimal vind V. Funkar från VSV till VNV. Riggning på gräs/sand. Större träd vid strandlinjen att tänka på. Sandbotten och långgrunt. Kan funka bra för träning men sträckan att köra inne i viken blir ganska kort. Utanför viken ofta bättre vind. Ej stora vågor, utanför viken normala vågor. Går även att rigga på klippor längre ut längs vikens södra sida, kan dock vara svårt hitta större fria ytor och risk fölr att linor fastnar i sten.
Finns ej på WOO sports.

Kartbild Sternö badplats

Tryck HÄR för
vägbeskrivning

Vettekulla västra, Karlshamn

OBS! Ej testad spot, endast rekognosering gjord på plats. Hör av er till Blekinge surf om ni testat stället. Uppdatering väntas.
Mindre båtplats med bryggor. Bra parkering i direkt anslutning till spot. Riggning på åker direkt vid parkering. Några mindre träd vid strandkant. Skog kring och runt om. Risk för byiga vindar på riggplats. Blandad botten med sand och sten. Ganska grunt inne i viken, 2 meter. Grundare norr om ön Fläskö mitt i viken. Ej höga vågor, möjlig tendens till plattvatten. Risk för byiga vindar. Riggplats minimerar alternativ till olika vindriktningar. Optimal vind O-OSO.
Finns ej på WOO sports.

Kartbild Vettekulla västra

Tryck HÄR för
vägbeskrivning

Tärnö södra, Karlshamn  Kräver båt

OBS! Ej testad spot, endast rekognosering gjord på plats. Hör av er till Blekinge surf om ni testat stället. Uppdatering väntas.Badplats på södra sidan av Tärnö. Stor riggyta på gräs. På västra delen av stranden stenmur, i övrigt öppen riggyta bortsett från mindre buskar i utkanterna av gräsytan. Sandbotten med fåtal stenar utanför badplatsen, i övrigt stenar längs med kustlinjen. Blir djupt en bit ut, ej långgrunt. Öppet hav utanför, vågor. Tilläggning båt på norra sidan. Bra tilläggning vid brygga. För grundgående båtar går det att lägga till på södra sidan, uppdragning på strand. Går även ta skärgårdstrafiken samt sjötaxi från Matvik.Optimal vind VSV. Funkar från V till S. Vid rak västlig vind kan det bli byigt vid riggplats.
Finns ej med på WOO sport.

Kartbild Tärnö södra

Tryck HÄR för
vägbeskrivning