top of page

Vill ni veta mer om någon kitespot utöver den informationen som finns med här så kontakta oss.

Norje havsbad, Sölvesborg

Kartbild Norje havsbad

Tryck HÄR för
vägbeskrivning

Kommunal badplats. Surfing förbjudet mellan 1 maj-30 september. Stor yta att rigga på. Riggning på gräs/sand. Några större träd längs strandlinjen, går att rigga på stranden. Mer fritt från träd på södra delen. Sandbotten. Långgrunt, speciellt vid södra delen. Bra för träning. Optimal vind NO. Funkar från N till O. Vid rak nordlig vind risk för byiga vindar på riggplats. Kan bli plattvatten söder om badplatsen kring ö vid Lavören, dock lite sten. Ej stora vågor. Bra parkering i direkt anslutning till badplats. Parkering vid Norje havskrog.
Finns med på WOO sports.

Norje Sweden Rock, Sölvesborg

Secret badplats för boende. Mycket bra riggyta på gräs. Dock två stora träd att ta hänsyn till, för övrigt fritt. Igång på liten strandplätt. Långgrunt och fin sandbotten. Från land syns en gammal stenpir, denna sträcker sig rakt ut från strandkanten, nordostlig riktning. Utöver det finns enbart en större sten som vid normalvatten är synlig och som ligger norr om stenpiren, nära land. Ej stora vågor, chans för plattvatten. Bra för träning. Optimal vind NO. Funkar från N till O, kan bli byigt vid launchplats vid ostligt. Parkering precis intill spot, bra parkering.                                            Finns ej med på WOO. 

Kartbild Norje Sweden Rock

Tryck HÄR för
vägbeskrivning