top of page

Steg 9:

Om linorna inte är bra bundna till kiten kommer den inte att kunna flyga korrekt och kiten kommer att bli okontrollerbar. Försäkra att detta inte sker!

bottom of page