top of page
This service is not available, please contact for more information.

Discovery

2 hour

  • Ended
  • 1,400 Swedish kronor
  • Best kitespot for the day

Service Description

Under två timmar går vi bland annat igenom riggning av kite, säkerhetsprocedurer, flygning av kite och teori. Kursen genomförs på land, tid på vattnet kan dock förekomma beroende på plats och tid.


Contact Details

+46 736991281

blekingesurf@gmail.com

Ej bemannad, endast lager. Blekinge Surf, Östra piren, Ronneby, Sverige


bottom of page